ir. Rob van Leeuwen is landschapsarchitect

Na zijn opleiding aan de Landbouwhogeschool in Wageningen (nu Wageningen University & Research Centre) werkte hij als onderzoeker voor het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouwkunde De Dorschkamp (nu Alterra), als landschapsarchitect/stedebouwkundige voor de gemeente Amsterdam en als landschapsarchitect voor het Rotterdamse bureau RBOI (nu Rho). Nu is hij op zichzelf.

Zijn ervaring omvat zowel het gebied van de landschapsarchitectuur als de stedenbouwkunde, op alle niveaus: structuurvisies zowel als inrichtingsplannen, masterplannen zowel als beeldkwaliteitplannen, analytisch zowel als ontwerpend.  Zijn focus ligt de laatste jaren op de nieuwe strategische opgaven: ruimtelijk kwaliteitsbeleid en uitnodigingsplanologie.

Rob van Leeuwen is lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de Provincie Noord-Holland, lid van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur voor de gemeente Amsterdam en lid van het Kwaliteitsteam Buitengebied van de gemeente Schouwen-Duiveland.
Daarnaast is hij gastdocent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en zelfstandig publicist.

Rob is in het bezit van een vaarbewijs voor schepen tot 40 meter, is vogelkenner, tekenaar en reiziger.

Pin It on Pinterest

Share This